Prezentowane dane pochodzą z urządzeń TTGO! Strona powinna być odświeżana samoczynnie po minucie jeśli tak się nie dzieje przeładuj zakładkę ponownie. Gratulujemy wszystkim dekodującym nasze obrazy! W aktualnościach znajdziesz informację jak samemu zacząć! Pamiętaj też o raporcie!